Đã đăng vào May 6, 2021

The Vietnam Stations

COMBO THÁNG - RẺ HƠN - TIỆN HƠN - NGON HƠN

May 6, 2021 – Jun 6, 2021
- Combo tín đồ cà phê: 150k / tháng ( 12 ly cf phê đen / sữa)
- Combo 1: 250k/tháng (10 đồ uống bất kỳ)
- Combo 2: 500k/tháng (20 đồ uống bất kỳ)
- Combo 3: 750k/tháng (30 đồ uống bất kỳ)
- Combo 4: 3.000k / tháng (240 ly cà phê đen/sữa)
- Combo 5: 5.900k / tháng (240 ly đồ uống bất kỳ)
- Combo 6: 11.500k / tháng (480 ly đồ uống bất kỳ)
Có hiệu lực trong thời gian May 6, 2021 – Jun 6, 2021
Ðiều khoản và điều kiện
*Combo áp dụng cho khách hàng đặt ship - Khung thời gian Ship từ 07h30 đến 22h30 hàng ngày.
Liên hệ với chúng tôi
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.